ျမန္မာ ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆံုရတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကာယဗလႏွင့္ ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲ

ျမန္မာႏို္င္ငံက အိ္မ္ရွင္ အျဖစ္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကာယဗလႏွင့္ ကာယႀကံ႕ ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာက ေရႊကုိးခုအပါအ၀င္ ေငြ ၁၀ ခု၊ ေၾကးရွစ္ခု ဆုတံဆိပ္စုစုေပါင္း ၂၇ ခု ဆြတ္ခူးၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ အဆင့္ရပ္ တည္မႈ၌ ပထမရရွိခဲ့သည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ South East Asia Bodybuilding and Physique Sports Championships ၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၁၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼ လမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီး ရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အားက စားသမားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

အိမ္ရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရႊတံဆိပ္မ်ားကို အသက္ (၂၁) ႏွစ္ေအာက္ ဂ်ဴနီယာကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မ်ိဳးစိုင္းဦး၊ အမ်ိဳးသား (၅၅) ကီလိုတန္း ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာ္မင္းသန္း၊ အမ်ိဳး သား (၆၀) ကီလုိတန္း ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မိုးေဆြ၊ အမ်ိဳးသား Sports Physique Up to (170 cm) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ အမ်ိဳး သမီး Fitness Physique အလြတ္ တန္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ သဲစု၊ အမ်ိဳးသား ၈၀ ကီလိုတန္းတြင္ ခင္ေမာင္ ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသား athletic physique (over 167 cm) တြင္ မ်ိဳး ဆက္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသမီး athletic physique (up to 160 cm) တြင္ ႏွင္းႏွင္းေအး၊ အမ်ိဳးသမီး athletic physique (over 160 cm) တြင္ ဝတ္ရည္ၿဖိဳးတို႔ကဆြတ္ ခူးခဲ့သည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ သည္ အျခားအမ်ိဳးအစားၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္လည္း ေငြ ၁၀ ခုႏွင့္ ေၾကးရွစ္ခုရရွိခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၂၂ မ်ိဳး ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ျမန္မာအေနျဖင့္ ကစား နည္းအားလုံး၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္အားလုံးအၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တတိယေနရာတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတုိ႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons