ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆုိးဘက္တြင္ဂုဏ္ထူးထြက္ေနၿပီဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ေျပာလုိက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂႏၶာဟုိးေဆးတြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ကက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္စိမ္းလန္းေရႊျပည္ စာေပၿပဳိင္ပြဲဆု ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျပည္ပကေလ့လာထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံၿပဳိကြဲပ်က္စီးဖုိ႔ အညႊန္းကိန္းျဖစ္တဲ့ က်ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ အညႊန္းကိန္းထဲမွာကမၻာ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးထဲမွာ ျမန္မာကအဆုိးဘက္ကျပန္ၾကည့္ရင္ အဆင့္ ၁၂ မွာ ရွိတယ္ဆုိတဲ့အညႊန္းကိန္း၊ ႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးအပုိင္းကုိၾကည့္ရင္ လက္နက္ကုိင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြရွိလား။ မရွိဘူးလား။တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ မရွိဘူးလဲဆုိတဲ့ အညႊန္းကိန္းအဲဒီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာအဆုိးဆုံးနီးနီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစုိးရမွာအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းရဲ႕လား။မကင္းဘူးလား။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈေတြရွိလား။

မရွိဘူးလားဆုိတဲ့ အညႊန္းကိန္းေတြ အေျခခံက်န္းမာေရးစနစ္ အေျခခံပညာေရးစနစ္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေ၀ဖန္ခြင့္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ၊ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ေရး ၊အစရွိသျဖင့္၊ရွိသျဖင့္အဲဒီညႊန္းကိန္းေတြအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံပ်က္စီးဖုိ႔ မေကာင္းတဲ့အမွတ္ ၁၂၀ ေပးထားတဲ့အနက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၉၆ ဒႆမ ၁ မွတ္နဲ႔အဆုိးဘက္မွာ ဂုဏ္ထူးထြက္တယ္လုိ႔ေဖာ္ျပထားတာလည္း ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာေတြ႔ျမင္ေနရပါၿပီ’’ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးျဖစ္ေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရးျဖစ္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အင္အားခ်ိနဲ႔ယုိင္လဲေစရန္ ျပည္တြင္း ၊ျပည္ပမွ အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားကအမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရး၊လုံၿခဳံေရးအားအင္အားနည္းပါးေစေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here