“ျပည္သူ႔အကယ္ဒမီဆိုၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က သုသုတို႔ ပရိတ္သတ္ေတြ ေပးခဲ့တဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ထုနဲ႔ အတူ သုသုတို႔ ရ႐ွိခဲ့တဲ့ ခ်ီးျမႇင့္ေငြအားလံုးကို က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ဝါရင္႔ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီးေတြ ဘဘ ဦးမန္းဝင္း၊ ဘဘ ဦးေပၚေလး၊ ဘဘ ဦးဝင္းႏိုင္(အႏုပညာ)၊ ေလးေလး ဦးဧရာ၊ မႀကီးကစ္ကစ္၊ မႀကီးႏြယ္နီတို႔ကို ခြဲေဝကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္“လို႔ အကယ္​ဒမီ ပိုင္​ၿဖိဳးသုက ​ေရးသားတင္​ထားပါတယ္​။

“ျပည္သူ႔အကယ္ဒမီဆိုၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က သုသုတို႔ ပရိတ္သတ္ေတြ ေပးခဲ့တဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ထုနဲ႔ အတူ သုသုတို႔ ရ႐ွိခဲ့တဲ့ ခ်ီးျမႇင့္ေငြအားလံုးကို က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ဝါရင္႔ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီးေတြ ဘဘ ဦးမန္းဝင္း၊ ဘဘ ဦးေပၚေလး၊ ဘဘ ဦးဝင္းႏိုင္(အႏုပညာ)၊ ေလးေလး ဦးဧရာ၊ မႀကီးကစ္ကစ္၊ မႀကီးႏြယ္နီတို႔ကို ခြဲေဝကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္“လို႔ အကယ္​ဒမီ ပိုင္​ၿဖိဳးသုက ​ေရးသားတင္​ထားပါတယ္​။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here