ယေန႕ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သို႔သြားမည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕တြင္းပလက္ေဖာင္းမ်ား ၊ တံတားမ်ား ေဆးသုတ္ျခင္း ၊ အမႈိက္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။ ခါတိုင္းမလုပ္ဘူး။ ခုမွလုပ္တယ္။ ညကမိုးရြာေနတာကို မိုးရြာထဲမွာကိုခ်ေနတာ“ဟု ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာျပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဘယ္လင္းစက္ရံုဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မည္ဟူေသာသတင္းမၾကားမိေသးေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ေဒသခံက ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္စာလက္ခံဌာန ကိုေက်ာက္ဆည္တရားရံုးအနီးတစ္ေနရာတြင္ ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တို္င္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုးေျမယာမႈမ်ားျဖစ္ဖို႔မ်ားေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ေန တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသီဟက ေျပာသည္။

အကယ္၍ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္ျဖစ္ပါက သစ္ေမွာင္ခိုဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး နယ္ေျပာင္းမိန္႔က်ေသာေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္စာတင္ထားသည့္ ရဲတပ္သား ၂ဦးကိစၥလည္းတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆုိပါရဲတပ္သား ၂ဦးလည္းမနက္ျဖန္ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥကိုုတင္ျပခြင့္မရပါက လည္း တို္င္စာေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစီုးသီဟကဆိုသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here