ဘဝတူ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ စပါးေဈး သီးႏွံေဈး က်ေနတဲ့အတြက္ သြင္းအားစုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုေဈးႀကီးေပးဝယ္သုံးေနရတာေတြကိုေလ်ာ့ခ်ႏိူင္ေအာင္ ဓာတုအႏၲရယ္လဲကင္းလြတ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္စမ္းသပ္သုံးစြဲေနတာ ၂ႏွစ္ စပါးရာသီ

ရာသီ ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အစြမ္းထက္တဲ့ ေဆး႐ြက္ႀကီးပိုသတ္ေဆးကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္သုံးစြဲခ်င္းျဖင့္ သြင္းအားစုသက္သာၿပီးအက်ိဳးအမ်ားႀကီးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

ေဆး႐ြက္ႀကီးေဖာ္စပ္ပုံကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေရးေပးပါမယ္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ား

(၁) မိုးၿဗဲ ဒယ္ ၁ လုံး ေရ ၅ ဂါလံ ဆန႔္ ဒယ္ျဖစ္ရပါမည္ (၂) ထင္း နဲ႔မီးဖို (၃) ေဆး႐ြက္ႀကီး ၁ ပိသာ (ကုန္က်ေငြ ၄၀၀၀က်ပ္ခန႔္) ေဆး႐ြက္ႀကီးကိုေနလွန္းၿပီးက်ိဳလွ်င္အရည္ေပ်ာ္ ျမန္ေအာင္ ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားပါ (၄) ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာ ၆ ပိုင္း( ကုန္က်ေငြ

၁၂၀၀က်ပ္ခန႔္) က်ိဳလွ်င္အရည္ေပ်ာ္ျမန္ေအာင္ ဓါးႏွင့္ပါးပါးလွီးထားပါ အားလုံးျပည့္စုံရင္ ေရ ၅ ဂါလံကို မိုးၿဗဲထဲထဲ့ၿပီးေရဆူေအာင္က်ိဳပါ။ ေဆး႐ြက္ႀကီး ၁ ပိသာထည့္က်ိဳပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေရျပန္ဆူလွ်င္ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာ ပါးပါးလွီးထားတာထည့္ၿပီး ဆပ္ျပာေပ်ာ္ၿပီဆိုလွ်င္ မီးဖို

ေပၚမွခ်ၿပီး အေအးနည္းနည္းခံပါ။

အပူနည္းနည္းခ်န္ၿပီးမိုးၿဗဲဒယ္ထဲမွ ေကာ္ပုံး သို႔မဟုတ္အစဥ္ေျပတဲ့ထည့္စရာထဲ ဇာျဖင့္အရည္စစ္ယူပါ။ နည္းနည္းေတာ့ ပူပါမည္သတိထားပါ။ ေအးလွ်င္ အရည္ညႇစ္လို႔မေကာင္းလို႔ပါ ရရွိအရည္ ၃ ဂါလံခန႔္ရပါမည္ အဖက္မ်ားကိုလဲေနလွန္းၿပီး အျခားအပင္ေတြအေျခ

မွာထားၿပီးပိုးသတ္ေဆးလုပ္လို႔ရပါသည္။ ေကာ္ပုံထဲထည့္ငိမ္းထားလွ်င္ လယ္ဟာနယ္ထားပါ။ အဖုံးကို မၾကာခဏဖြင့္ေပးပါ။ ရက္အတန္ၾကာလွ်င္ အဖုံးပိတ္ထားလို႔ရပါၿပီ။ ရရွိေဆးအရည္ကို ေဆးဖ်န္းပုံး ၄ဂါလံ ပုံးဆိုရင္ ေရသန္းဗူးခြံ ၁ လီတာ ဗူးနဲ႔ ၁ ဗူးထည့္သုံးၿပီး

ပိုးက်ေနတဲ့စပါးခင္းေတြ မွာ ဖ်န္းေပးပါ။

ပိုးမထြက္ေသးလွ်င္ ၂ ရက္ေလာက္ေနရင္ ထပ္ဖ်န္းပါ ေသခ်ာေပါက္ပိုးထြက္ပါမည္။ မေက်နပ္ေသးရင္ ၃ ႀကိမ္ဖ်န္းေပါ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ခ်င္လွ်င္ ေျမဆီေကြၽးၿပီး ၂ ရက္၃ ရက္ေနရင္ႀကိဳဖ်န္းလွ်င္ပိုးလုံးဝ မက်ပါဘူး လက္ေတြ စမ္းသပ္သုံးစြဲၿပီးပါၿပီ ခ႐ုက်လွ်င္လဲ ေရ

ေလ်ာ့ၿပီး ေဆးျပင္းျပင္းသုံးၿပီးဖ်န္းေပးပါ ခ႐ုပါေသပါသည္။

ဘဝတူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ိဳးေမ်ာ္ကိုး၍ ကုန္က်ေငြနည္းနည္းနဲ႔ပိုးသတ္ေဆး ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေစခ်င္ပါသည္။ ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း၆၀၀၀ ခန႔္ျဖင့္ေဆးရည္ ၃ ဂါလံရပါမည္ ေပါေပါမ်ားမ်ားသုံးစြဲလို႔ရပါသည္။ ေဆး႐ြက္ႀကီး ဆပ္ျပာ ေဆးရည္စားမိတဲ့ပိုး

တစ္ခါထဲ မ်ိဳးျပဳတ္သြားမယ္ ပိုးေတြအားလုံးေရွာသြားေစရမယ္။

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပန္လည္မွ်ေဝခ်င္းျဖင့္ေတာင္သူမ်ားကိုကူညီေပးပါ။

ကိုးကား

ခရက္ဒစ္ Tun Lin

By admin