လိင္ကိစၥျပဳေနသံ အင္းးးးအင္းးးအားးအားးးးမ်ားကို တရား႐ုံးသို႔တင္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ တရားလိုသင္းသင္း

အ လွ မယ္ သင္း သင္း က သ ႐ုပ္ ေဆာင္ ေဝ ဠဳ ေက်ာ္ ကို ကာ မ လိမ္ လည္ ရ ယူ မႈ ပုဒ္ မ (၄၁၇) ျဖင့္ တ ရားစြဲ ဆို ထား သည့္ အ မႈ ကို ယ ေန႔ ေမ ၂၄ ရက္ က ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး၊ သ ဃၤန္း ကြၽန္း ၿမိဳ႕ နယ္ တ ရား ႐ုံးတြင္ ၉ ႀကိမ္ ေျမာက္ ႐ုံး ခ်ိန္း ေခၚယူ စစ္ ေဆး ခဲ့ သည္။

ယေန႔႐ုံးခ်ိန္း တရား႐ုံးခြင္တြင္ ေဝဠဳေက်ာ္ႏွင့္ သင္းသင္းတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ ခဲ့သည့္ ဖုန္းအသံဖိုင္မ်ား ။ လိင္ကိစၥျပဳေနသံမ်ား အင္းးးးအင္းးးအားးအားးးးမ်ားကို တရားလိုသင္းသင္းဘက္က တရား႐ုံးသို႔တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ ဆို ပါ အ မႈ တ ရား သူ ႀကီး မွ အ သံ ဖိုင္ မ်ား ကို နား ေထာင္ အ ၿပီး အ မႈ ၏ ၁၀ ႀကိမ္ ေျမာက္ ႐ုံး ခ်ိန္း ကို ဇြန္ ၅ ရက္ တြင္ ဆက္ လက္ စစ္ ေဆး ရန္ အ တြက္ တ ရား ႐ုံး က ႐ုံး ခ်ိန္း ထပ္ မံ ခ်ိန္း ဆို ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရ သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons