ယခု ၂၀၁၉ မွာ ဆယ္တန္း ေျဖသူတိုင္းကို ေအာင္ေအာင္ က်က် ဆယ္တန္း ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးမည္

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ကေန စၿပီး ( ၁၀ ) တန္း ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ေတြကို High School Complete Certificate ( အထက္တန္း အဆင့္ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ ) ထုတ္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္ ။

အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ဟာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေအာင္ျခင္း၊ က်ျခင္း နဲ႕ သက္ဆိုင္မွာ မဟုတ္ပဲ ( ၁၀ ) တန္းကို ၿပီးဆုံးေအာင္ တက္ေရာက္ျခင္း အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့ လက္မွတ္ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း သိရ ပါတယ္ ။

အေၾကာင္း ကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မရွိတဲ့ အတြက္ အလယ္တန္း ေအာင္ အျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ ခံရတဲ့ အခါ နစ္နာမႈေတြ ရွိေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္ ။

တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေတြကို ပုံစံ၊ စနစ္သစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ အတိုင္းတာ တခုအထိ ေတာ့ ေစာင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons