မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည့္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳၾကရန္ မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ အလားအလာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေမ ၁၄ ရက္ ညပိုင္းက အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမ ၁၄ ရက္ ညပိုင္း ၁၁ နာရီ ၁၈ မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ပိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔အေပၚတြင္ အားေကာင္းသည့္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနသည္။ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားသည္ မြန္းလြဲ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားတတ္ျပီး၊ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အခါ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မိုးျခိမ္းျခင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေနရာကြက္မိုးႀကီးျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္း၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ေနရာစိပ္စိပ္၊ကယားျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ႏွင့္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏိုင္သည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏိုင္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here