ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ကို႐ုတ္သိမ္းေပးလိုက္လည္း အာဏာရွင္ကိုဆက္လက္ၿပီးေတာ္လွန္ေနအံုးမွာပဲျဖစ္ေၾကာင္းရဲရဲဝင့္ဝင့္ေျပာလာတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦး

မၾကာ.ေသးခင္ ရက္ပိုင္းေလာက္က ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုအေရးယူခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားထဲမွ(၂၄)ဦးကို အမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို (၂၄) ဦးထဲတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟထြန္းလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အမႈ႐ုတ္သိမ္းေပး ခံခဲ့ရေပမ.ယ့္လည္း ေသြးေအးမသြားဘဲ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တစ္သားတ..ည္း ရွိေန.မယ့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားေဝမၽွထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

သူ႔ကို အမႈပိတ္တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္တဲ့စာထဲတြင္ ပေရာဂေၾကာင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ.ဝင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပေရာဂဝင္ေနတဲ့ အာဏာရွင္လူတစ္စုကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔အတြက္ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔.အတူ ေပါင္းစည္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈပိတ္တဲ့စာ မထုတ္ေသးတဲ့ ကာလေတြမွာလည္း ခံဝန္ကတိထိုးၿပီး အိမ္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ေနလို႔ရတဲ့အေၾကာင္း နီးစပ္ရာအႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွ တစ္ဆင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ကမ္းလွမ္.းျခင္းကို ခံခဲ့ရေပ မယ့္လည္း ျပတ္သားစြာ ျငင္းဆန္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အမႈကင္း လြတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာစာထဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟထြန္းအား ပေရာဂေၾကာင့္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ပရိသ.တ္ေတြနဲ႔ ေသြးကြဲေအာင္ ေရးသားသုံးႏႈန္းထ.ားတ.ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြဦးမွာက်ဆုံးခဲ့ရသူေတြ ၊ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူေတြ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ.ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး .ေအးေဆးေ နသြားရမွာကိုလိပ္ျပာမလုံတဲ့အတြက္. အမႈပိတ္ သိမ္းသြားလည္း ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးနဲ႔အတူ တစ္သားတည္းရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္.း သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟထြန္းမွ ေရးသားထားပါ တယ္။

Celebrity Platforms

By admin