ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၁ – ထိုင္းႏိုင္ငံကို အလုပ္သြား လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္အနည္း ဆုံး ကေန တစ္ျပားမွမကုန္ဘဲ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳ လုပ္ေန တယ္လို႔ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက “ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ non-cost ေပါ့ေနာ္ တစ္ ျပားမွမကုန္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနပါၿပီ၊ လက္ရွိအခ်ိန္ မွာေတာ့ ဒီအ ဆင့္မေရာက္ေသးဘူး၊ အဓိ က ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေရာ ျပည္တြင္းျပည္ပအ လုပ္အကိုင္မ်ား ဝန္ေဆာင္ မႈအဖြဲ႕ကေရာ၊ေအဂ်င္စီေရာ ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္လုပ္ သားေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး မွန္မွန္ကန္ ကန္ အနည္းဆုံးလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္၊ အဲဒီလို ေဆာင္႐ြက္ တဲ့ အခါမွာလဲပဲ ကိုယ့္တစ္ ႏိုင္ငံတည္းပဲ ေဆာင္႐ြက္လို႔မရဘူး၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံဆို ထိုင္းႏိုင္ငံမက တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လဲ ေဆာင္႐ြက္တာေတြရွိတာေပါ့၊ထိုင္း ႏိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရေတြကိုေရာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကို ပါ ညႇိႏႈိင္းေနရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒါေလး ေတာ့ အခ်ိန္ယူပါတယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနအ ေနနဲ႔ကေရာ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကေရာ ကိုယ့္အ လုပ္သမားေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အကုန္အ က်သက္သာစြာနဲ႔မွန္မွန္ကန္ ကန္ပို႔ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါ တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား လာလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ ထားၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အစိုးရ ျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ေအဂ်င္စီ တစ္ခုအပါအဝင္ ျပည္ပအ လုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအ ဂ်င္စီ ၂ရရခုနဲ႔ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို ျမန္မာအလုပ္သမား ေတြ စနစ္တက် ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး အ ျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီဖို႔ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ “ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖင့္ အလုပ္သမားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕မိသားစု ေတြနဲ႔ မိ ခင္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြရရွိေစ ႏိုင္ပါတယ္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ ၾကေပမဲ့ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြ ေတြ႕ႀကဳံႏိုင္ ေၾကာင္း သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္” လို႔ ဝန္ႀကီး က ေျပာပါတယ္။ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ အမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ကေလးသူ ငယ္ေတြဟာ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ ျခင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳတာေတြ ပိုမိုႀကဳံေတြ႕ ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔အပါအဝင္ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အလုပ္သ မားလက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတာေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား လာျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေရး ဆြဲထားတဲ့“ႏိုုင္ငံတကာလုပ္သားမ်ား ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းျခင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ဒုတိယ(၅)ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)”ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသားအဆင့္ဒုတိယ ငါးႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သား ေတြ ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းေတြ ပိုမိုအားေကာင္းလာ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရတဲ့လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ ျပည္ပ မထြက္ခြာမီနဲ႔အလုပ္မခန႔္မီ ပို႔ခ်ထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းေတြနဲ႔ ကြၽမ္း က်င္မႈသင္တန္းေတြ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးျခင္း ေတြပါဝင္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈမူဝါဒေတြခ်မွတ္ရာမွာ လုပ္သားေ႐ႊ႕ ေျပာင္းျခင္းနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔ က႑အလိုက္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြေတြစနစ္ တက်ျဖစ္ေရးနဲ႔ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်ေရး၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကို ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေနရပ္ျပန္ျခင္းနဲ႔မိသားစုျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း ပိုမိုရရွိေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္ သားေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ေတြ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္က႑ေတြပါဝင္တယ္လို႔သိရပါ တယ္။အဓိကအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိ ျပည္ပအလုပ္သမားေတြကို သက္ဆိုင္ ရာႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IOM) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သ မားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) တို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပး ေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center-MRC) ႐ုံး ၁၄ ႐ုံး ဖြင့္ထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မွ်ေဝေပး လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here