ဖီးၾကမ္း

ေဈးကြက္ကလည္းက်ယ္ျပန႔္တယ္။ လူႀကိဳက္မ်ားတယ္။ စိုက္ၿပီး ၈ လ၊ ၁၀ လ အတြင္း ငွက္ေပ်ာခိုင္ထြက္ၿပီး အခိုင္ထြက္ၿပီးတာနဲ႔ ၃ လ၊၄ လ ၾကာရင္ အခိုင္ခုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ရင္ ေငြရမႈကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ေအာင္စိုက္ပါ။ ဘာငွက္ေပ်ာစိုက္စိုက္ စိုက္ပုံစိုက္နည္းကေတာ့ သိပ္မကြာျခားပါဘူး။

ေျမ

ေျမက ေျမသားထူထူ၊ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းရမယ္။ ႏႈန္းေျမကို ပိုႀကိက္တယ္။ ငွက္ေပ်ာပင္က ေျမေကာင္းႀကိဳက္တယ္ဆိုတာ သိထားပါ။ ေျမငန္မျဖစ္ပါ။ ေလပူတိုက္ရင္ အပင္မျဖစ္ပါ။

မ်ိဳး

စိုက္တဲ့မ်ိဳးက မ်ိဳးေကာင္းတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ယူပါ။ သားတက္က စိုက္တာမွာ လွံစို႔သားတက္နဲ႔ ေရစို႔သားတက္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ေရစို႔သားတက္က ႐ြက္ျပားပိုႀကီးတယ္။ လွံစို႔က လွံစို႔ဆိုတဲ့အတိုင္း ႐ြက္ျပားေသးၿပီး လွံသြားပုံရွိတယ္။ အခိုင္က်တာက်‌ေတာ့ လွံစို႔က(၁၁)လ နဲ႔က်တယ္။ေရစို႔က ၾကာတယ္။(၁၅)လ၊ (၁၆)လ၊ မစိုက္ခင္ သားတက္‌ေတြကို အျမစ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ အသားပိုေတြကို ကတုံး တုံးေပးရတယ္။ စိုက္မယ့္ေနရာ ျခ၊ ပု႐ြတ္ဆိတ္ေပါရင္ ေျမေအာင္းပိုးသတ္ေဆး ထည့္စိုက္ပါ။

စိုက္ခင္း

ထယ္နက္နက္ထိုး၊ ထြန္ေမႊၿပီး ေျမညႇိ၊ စိုက္က်င္းတူး၊ ( ၂ )ေပ ပတ္လည္က်င္းထဲကို ေျမေဆြး၊ ေနာက္ေခ်း၊ တီစူပါ၊ ထုံးေက်ာက္မႈန႔္ ႏို႔ဆီတစ္ဘူးေလာက္ မစိုက္ခင္ က်င္းထဲထည့္။

ေျမဩဇာ

ပုလဲဓာတ္ေျမဩဇာကို (၁၅)ရက္ျခား (၅)ႀကိမ္ေလာက္ထည့္၊ အေရးႀကီးတာက ပိုတက္စီယမ္ပဲ၊ စိုက္ၿပီး( ၂ )လေက်ာ္နဲ႔ (၄)လမွာထည့္။ ငွက္ေပ်ာသီးမွာ အမ်ားဆုံးပါတဲ့ဓာတ္က ပိုတက္စီယမ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပိုတက္စီယမ္၊ ျပာ၊ စက္ဖြဲျပာမ်ားမ်ားေကြၽးပါ။တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ (၁၂ ေပ)ခြာစိုက္ရင္ တစ္ဧက ပ်ိဳးပင္ (၃၀၂ ) ပင္ရမယ္။ ေလးကြက္ၾကား မစိုက္ခ်င္ရင္ ႀတိဂံပုံစိုက္ပါ။ ေျမညီညာမႈ၊ နိမ့္ျမင့္ ၾကည့္စိုက္ရမယ္။ (၁၂) ေပေတာ့ ျခားရမယ္။ ေရသြင္းႏိုင္ဖို႔ ေရေျမာင္းရွိရမယ္။ လိုရင္(၇) ရက္ တစ္ႀကိမ္ေရသြင္းရမယ္။ေရမဝပ္ေစနဲ႔ ငွက္ေပ်ာပင္သားတက္ ထပ္ထြက္လာမယ္။( ၂ )တက္ပဲခ်န္ၿပီး က်န္တာခုတ္ျပစ္။

စိုက္ခ်ိန္

စိုက္တာက မိုးတြင္းစိုက္ရတယ္။ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာမွာ အပင္ေတြၾကားဝင္ ေျမဆြေပးရတယ္။ မိုးမွာေရမဝပ္ေစနဲ႔၊ ေႏြနဲ႔ေဆာင္းမွာ ေရသြင္း၊ အပင္မွာ႐ြက္ေျခာက္ေတြ ဖယ္ရွင္းပါ။ ငွက္ေပ်ာခင္းဟာ လြန္ေရာကြၽံေရာ (၃) ႏွစ္ခန႔္ထားပါ။ အပင္ေတြၾကား ထြန္ဝင္ၿပီး အသစ္ျပန္စိုက္ပါ။ပ်ိဳးပင္ ပင္သစ္ေမြးရမယ္။ ေတာဝင္ရင္ ငွက္ေပ်ာသီးေတြထဲ အေစ့ေတြပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္းသစ္ျပန္စိုက္ရတယ္။ အလင္းေရာင္မ်ားမ်ားရဖို႔လိုတယ္။ ေလာင္းရိပ္ေၾကာက္တယ္၊ ေပါင္းလည္းမႀကိက္ဘူး။ ေျမဩဇာစားတဲ့ ငွက္ေပ်ာက ေကြၽးလိုက္သမွ်စားႏိုင္ေအာင္ေပါင္းရွင္းပါ။ ေလျပင္းတိုက္ရင္ မႀကိဳက္ပါ။ ေတာင္ေစာင္းေတြစိုက္ရင္ ေလပူနဲ႔ေလျပင္း ေလကာပင္ကာၿပီး စိုက္ရတယ္။ မီးေတာင္ေခ်ာ္ေျမေတြႀကိဳက္တယ္။

ေရာဂါ

အပင္ကိုျပဳစုရင္း ထိခိုက္မိတဲ့ ဒဏ္ရာက မႈိဝင္ၿပီး အပင္ညႇိဳးတဲ့ ပနားမားေရာဂါ၊ အပင္ကို တူးထုတ္ပစ္ရတယ္။ ျဖစ္ၿပီးရင္ (၃)ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ထပ္တည္ရမယ္။ ႐ြက္ေပ်ာက္၊ ထိပ္စုေရာဂါထက္ပိုဆိုးတယ္။ ပိုးက အျမစ္ထိုးပိုးပဲ၊ အပင္ေတြက်ိဳးက်တယ္။ အပင္ေျခမွာေလာက္ေကာင္နဲ႔ က်ိဳင္းေကာင္ကဖ်က္တယ္၊ ပက္ေျခမွာ အမႈိက္နဲ႔ ျမက္ေတြရွိရင္ ျဖစ္တယ္။ ပင္စည္ထိုးပိုးလည္း ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။

စနစ္တက်ျပဳစုရင္ တစ္ႀကိမ္စိုက္ထားက (၃)ႏွစ္ေလာက္မထိ အက်ိဳးခံစားရတာ ငွက္ေပ်ာပင္ပဲ။ အစာေကြၽးတာက ငွက္ေပ်ာပင္ေျခက ျမက္ေတြခုတ္ရွင္း၊ ေျမစာျမက္၊ သမန္းျမက္၊ ကိုင္းျမက္၊ သက္ငယ္မရွိရဘူး။ ၿပီးရင္ ျမက္ေျခာက္ေတြကို ပင္ေျခမွာ အစိုဓာတ္ရေအာင္ ျပန္ဖုံးတာလို႔သိရတယ္။ ဒါက ဧရာဝတီတိုင္း က်ဳံေပ်ာဘက္မွာ ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ကိုရဲ(စိုက္ပ်ိဳးေရး)

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

By admin