ခ်စ္သူနဲ႔စကားမ်ားလို႔တဲ႕ သံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်မလို႔ ႀကံတာ..ေမာ္လျမိဳင္ Rescue မွ သြားေရာက္ ဆြဲတင္ျပီး ကူညီေပးခဲ႔ဲပါတယ္

15.5.2019 ညေန (6:00)ခန္႔က ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံံ အလယ္တန္းလမ္းႏွင္႔ သံလြင္ျမစ္ကမ္းတြင္ လူငယ္တစ္ဦး သံလြင္ ျမစ္ထဲ ခုန္ခ်ရန္ႀကံစည္ျပီး ျမစ္ထဲဆင္းသြားသျဖင္႔ ကူညီေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံလာသျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ အခင္းျဖစ္ရပ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး သံလြင္ျမစ္ကမ္းထဲထိ ေရာက္ေနေသာ ေကာင္ေလးအား ေခ်ာ႔ေမာ႔၍ အေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေခၚ ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္

ျဖစ္စဥ္ကေတာ႔ ေကာင္ေလးမွာ ေကာင္မေလးနဲ႔ စကားမ်ားျပီး သံံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်ရန္ ႀကံစည္ျခင္ျဖစ္ျပီး ရပ္ကြက္မွလူမ်ား ဝိုင္းေခ်ာ႔ဆြဲတင္ ေသာ္လည္း မရသျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္ RESCUE အဖြဲ႔ထံ အကူအညီ ေတာင္းလာ၍ သြားေရာက္ေခ်ာ႔ေမာ႔ ကယ္တင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ၄င္း၏ ေကာင္မေလးဆိုသူႏွွင္႔ စကားေျပာျပီး ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ေကာင္ေလး၏ အေဆာင္သို႔ လိုက္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း ေကာင္မေလးမွ ၄င္းတာဝန္ယူ ေခၚေဆာင္သြားမည္ ေျပာသျဖင္႔ အပ္ႏွံ ေပးခဲ႔ပါသည္

ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဲ

09 784 784 199

09 785 785 199

09 260 144 199

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here